Genetika barev

Křížení barev pro začínající chovatele

 

Mezi časté otázky začínajících chovatelů patří, s jakou jinou mohou tu či onu barvu zkřížit. Následující tabulkový výčet by jim měl poskytnout přehled o základních kombinacích barev uplatňovaných v čistokrevném chovu.

Základní pravidla:

1) První a nejlepší volba je párování zvířat stejné barvy, tedy černá s černou, buff s buff atd. Jedinou výjimkou jsou kresby šiml a dalmatin, u kterých může být s kresbou jen jeden rodič, druhý pak musí být bez kresby. I zde se ale řídíme podle základní barvy, ideální spojení je tedy např. dalmatin černá + černá.

2) Celobarevná zvířata je lépe křížit opět s celobarevnými, ale spojení s partnerem s příměsí není nijak zásadně horší, pouze se zvyšuje šance na příměs v další generaci.

3) Bikolory a trikolory křížíme raději opět s bikolory a trikolory, i zde se ale řídíme základní barvou a dále zohledňujeme poměr barev (jejich procentuální zastoupení povrchu těla).

4) Do chovu tříslové kresby (tan/lux/fox) používáme bezpříměsové partnery.

5) Zvířata v himálajské kresbě lze využít opět jen do chovu himálajců. Jsou-li do něj zapojena tmavá (černá/čokoládová/kuní) zvířata, dbáme na to, aby byla bez příměsi.

6) U barev světlé řady se vyhýbáme zvířatům s pigmentem (s výjimkou červené, u které je naopak tmavý pigment vyžadován).

 

Celý článek...

 

Genetika světlých bezpigmentových barev

Světlé bezpigmentové barvy patří mezi chovateli k nejoblíbenějším a v mnoha plemenech i k nejchovanějším. Jejich shodnou charakteristikou je nepřítomnost pigmentu (bb), zesvětlení (libovolná kombinace cd/cr/ca) a příslušnost k červeno-žluté (též světlé) barevné řadě (ee).

 

Žádaná bezpigmentovost se v genetickém zápise zaznamenává písmenky "bb" a je recesivní vůči dominantnímu pigmentu, který se označuje písmenem "B". Pigment je u těchto barev možný, ale nestandardní a zvířata s ním do chovu raději nezařazujeme; výjimkou může být zapojení těchto zvířat, jsou-li zároveň nositeli jiných žádaných vlastností, při šlechtění světlých barev v plemenech, kde se běžně nevyskytují, a podobně. Pigment může být ve fenotypu zcela zamaskován na červenookých zvířatech, protože červené oko pigment ve fenotypu redukuje, je tedy vhodné vybírat do chovu jen červenooká zvířata z ověřených bezpigmentových linií.

 

Celý článek...

 

A- série

 

Genetika barev - A-série

A-série je jednou z nejzajímavějších a pro mnohé chovatele stále nepochopenou oblastí. Tento gen se vyskytuje ve čtyřech různých alelách, které určují, zda je morče aguti/argente, solid aguti/solid argente, non-aguti či v tříslové kresbě. Je třeba mít stále na paměti, že každé jednotlivé morče má z následujících čtyř možných alel vždy právě dvě – jednu od matky a jednu od otce.

A - aguti/argente (tj. například aguti zlatá či argente béžová - šafránová)

ar - solid aguti/solid argente (tj. například solid aguti zlatá či solid argente béžová - šafránová)

at - tříslová kresba tan/lux/fox (tj. například tan černá či lux béžová)

a - non aguti (tj. například černá či béžová)

Celý článek...

 

„Strašák“ jménem kuní / sable

Zazní-li, že je zvíře „kuní“, tak se většina zejména začínajících chovatelů od zvířete „odvrátí“ jako od výsledku chovatelského pokusu, který se nepovedl. Zazní-li „sable“ tak leckomu možná název zní trochu cizokrajně a vznešeněji, než obyčejná kuní, ale se znalostí standardu, kde se ani sable nevyskytuje, i tato barva, respektive toto pojmenování barvy, bude budit nedůvěru.

Zkusíme si tedy teď zodpovědět otázku co je kuní, co je sable a následně také otázku, zda je opravdu třeba je zatracovat či zda mohou být k něčemu dobré a k čemu. A pokud je nezatratíme, tak si možná i řekneme, co může být na takové kuní / sable záludného.

Celý článek...

 

Strašáci na kuní / sable příbuzní

V minulém článku jsme si toho řekli o kuní / sable docela dost. Řekli jsme si, jak a podle čeho jí někteří chovatelé rozdělují, k čemu je dobrá a jaké jsou s ní spjaté záludnosti. Řekli jsme si také, že jde o barvu neuznanou standardem. Možná by bylo dobré doplnit, co brání tomu, aby kuní uznaná standardem byla, i když to asi už vyplynulo z minulého povídání. Kuní je totiž vlastně souhrnné označení pro zesvětlenou černou, jenže skutečný rozsah odstínů, které může kuní mít je široký – od šedavohnědé po skoro černou, také barva očí se může u dvou kuních značně lišit. Proto stanovení, jak vlastně by uznaná kuní měla vypadat, by bylo značně problematické, a dá se předpokládat že se k jejímu uznání přistupovat nebude. Na druhou stranu – dnes již jsou stanovena přesná pravidla pro uznávání nových plemen a barev, takže pokud by si někdo v ČR chtěl dát tu práci a podařilo se mu odchovat podle pravidel požadovaných pro uznání patřičný počet kuních morčat, pak bychom se i uznání kuní zřejmě dočkat mohli.

Celý článek...

 
Více článků...