Strašáci na kuní / sable příbuzní

V minulém článku jsme si toho řekli o kuní / sable docela dost. Řekli jsme si, jak a podle čeho jí někteří chovatelé rozdělují, k čemu je dobrá a jaké jsou s ní spjaté záludnosti. Řekli jsme si také, že jde o barvu neuznanou standardem. Možná by bylo dobré doplnit, co brání tomu, aby kuní uznaná standardem byla, i když to asi už vyplynulo z minulého povídání. Kuní je totiž vlastně souhrnné označení pro zesvětlenou černou, jenže skutečný rozsah odstínů, které může kuní mít je široký – od šedavohnědé po skoro černou, také barva očí se může u dvou kuních značně lišit. Proto stanovení, jak vlastně by uznaná kuní měla vypadat, by bylo značně problematické, a dá se předpokládat že se k jejímu uznání přistupovat nebude. Na druhou stranu – dnes již jsou stanovena přesná pravidla pro uznávání nových plemen a barev, takže pokud by si někdo v ČR chtěl dát tu práci a podařilo se mu odchovat podle pravidel požadovaných pro uznání patřičný počet kuních morčat, pak bychom se i uznání kuní zřejmě dočkat mohli.

Teď bych se ale chtěla zaměřit na barvy příbuzné kuní – když se totiž podíváte na genetický zápis kuní barvy, tak zjistíte, že všem jejím typům jsou společná „písmenka“ B- a P- - tedy jedná se o barvu na černé (pigmentovou) a s tmavýma očima (alespoň geneticky). A tak si trochu pohrajeme s těmito písmenky a podíváme se na to, co se stane, když je změníme.

Už minule jsme se dotkli toho, že jakási obdoba kuní existuje i v čokoládové řadě – tedy barvy, které mají genetický zápis bb P-. Zesvětlení v C-sérii pak ovlivní sytost čokoládové barvy – barva se tedy nezmění, morče však registrací pravděpodobně neprojde z důvodu světlé čokoládové barvy. Čím větší bude zesvětlení v C-sérii (cd – cr – ca), tím výrazněji bude čokoládová světlá. Využití této zesvětlené čokoládové je pak fakticky stejné jako u kuní – do chovu světlejších barev aguti, luxů, foxů „na čokoládě“ a čokoládových himalájců.

Dalším případem barev „příbuzných“ kuní budou barvy, v jejichž genotypu oproti kuní bude docházet ke změnám v P-sérii, tedy v genu ovlivňujícím barvu očí.

Co se tedy stane, pokud v genotypu kuní změníme P- na pr (změna analogická změně černé na slateblue)? Dostaneme tedy jakousi kuní slateblue – světlá slateblue s hnědavým nádechem. Snadno může být zaměněna za jinou neuznanou barvu, a sice za coffee (což je zjednodušeně řečeno „slateblue na čokoládě“ – tedy genotyp aa bb C- E- SS pr-

Změníme-li pak v kuní P- na pp (analogicky černá – lila), dostaneme pro někoho možná trochu záhadnou barvu ice lila. Ice lila se docela často objevuje v inzerátech, dokonce se jednu dobu uvažovalo o její uznání standardem - v tom tedy předčila svojí příbuznou kuní, avšak právě proto, že se vlastně jedná o zesvětlenou kuní, bylo od jejího uznání nakonec upuštěno.

I zde uvedené barvy zas není třeba zatracovat, využití mají stejné jako kuní a „kuní na čoko“ – tedy do chovu argente a červenookých luxů a foxů. Jen s využitím v chovu himalájců je třeba být opatrnější – geneticky červenooký himalájec, tedy aa B- caca E- SS pp, se bude na pohled jevit spíše jako bílé červenooké zvíře.

Zkombinujeme-li dvě možnosti uvedené výše – tedy zesvětlení v C-serii u červenookých morčat z bezpigmentové řady – tedy bb pp, případně rubínooké bb pr-, analogicky dostaneme totéž co v černé řadě – tedy světlou coffee, světlou béžovou (už se objevil i termín ice béžová), jejich využití v chovu je stejné – světlé barvy argente, červenoocí luxové a foxové.