Organizace

Změna pro pořadatele výstav od 1. 1. 2012

Prvního ledna letošního roku vstoupila v platnost novela Veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. , ve které v §3 odstavce 1 pod písmenem e) došlo ke změně definice pojmu "svod zvířat".  Tím se nově rozumí soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu (...), pro které nadále platí povinnosti dále stanovené v § 9 - Svod zvířat. Shromáždění ostatních druhů zvířat (psů, koček, ptáků, ryb, plazů, drůbeže v zájmových chovech a samozřejmě také morčat) nejsou nově považována za svod a tato ustanovení se na ně proto nevztahují.

Co konkrétně z toho vyplývá pro pořadatele výstav morčat?

Od 1. 1. 2012 nemusí pořadatel organizující výstavu/přehlídku/stolní hodnocení či jinou podobnou akci žádat Krajskou veterinární správu o stanovení podmínek svodu, jak tomu bylo doposud. Pořadatel je Krajské veterinární správě povinen pouze minimálně 14 dní před konáním akce nahlásit místo a datum konání a druh(-y) zvířat a jejich předpokládaný počet.

To ale samozřejmě neznamená, že pořadatel nesmí či nemůže veterinární podmínky či podmínky veterinární přejímky, které musí chovatel splnit, chce-li se jím pořádané akce zúčastnit, stanovit sám. Povinnost bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat patří naopak mezi základní povinnosti chovatele.

 

 

 

Historie chovu morčat v České republice

 

Morče se v českých domácnostech, coby milý zvířecí mazlíček, vyskytuje už několik desetiletí. Když jste si ho chtěli pořídit, museli jste zajít do zverimexu. Výběru jste měli mezi krátko- a hladkosrstým a nebo roztomile střapatým zvířátkem. Ještě před pár lety si nikdo ani neuměl představit, že by morče, obyčejný hlodavec, mohlo dostávat rodokmeny jako třeba mají psi a nebo dokonce soutěžit na výstavách.

 

Celý článek...